Inn for å tilbe – ut for å tjene

Vår oppgave i Hamar menighet er å gi et sant, troverdig og relevant bilde av Gud, idet vi tar vare på hverandre, og hjelper medmennesker til tro på Jesus.

«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Peter 2:9).