Møteplan

Menighet
Tid
2/7-2022
9/7-2022
16/7-2022
23/7-2022
30/7-2022
Menighet
Hamar
Tid
11:45
2/7-2022
9/7-2022
16/7-2022
23/7-2022
Tore Wollan
30/7-2022

 

Bønnestund

Bønnestund kl. 10.00 hver sabbat.

 

 

 

 

Barnesabbatsskole

Barna har egne samlinger hvor de har aktiviteter og bibelundervisning som passer deres nivå.

 

 

 

 

Sabbatsskole

Sabbatsskole er et ukentlig bibelstudium vi har en time før hver gudstjeneste. Vi møtes hver Lørdag kl. 10.30, og hver uke studerer vi et nytt tema som er knyttet til et overordnet, kvartalsvis emne.

 

 

 

 

Gudstjeneste

Gudstjenesten starter kl 12.00. Her lytter vi til at Guds ord blir forkynt, enten av vår egen pastor, eller besøkende forkynnere.

 

 

 

 

Kirkelunsj

Kirkelunsj hver sabbat etter gudstjenesten. Vi bringer og deler.