Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbatten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.30 Bibelstudium og samtale
Kl. 12.00 Gudstjeneste
Kom og delta sammen med oss!

202406012024060720240607202406152024062220240629202407272024081720240831202409072024090720240914202409212024092820241012202410262024102620241102202411162024112320241214
01
jun
Gudstjeneste

Tore Wollan

07
jun
Årsmøte ØND

TVS.

07
jun
Årsmøte, VND.

Stavanger

15
jun
Gudstjeneste

Tore Wollan

22
jun
Gudstjeneste

David Havstein

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.